ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

MUŞ BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

 

Merkezden sorumlu Koordinatör : Av. Rıdvan Fırat

Merkez Başkanı : Av. Faruk Yıldırım
Merkez Genel sekreteri : Av. Sümeyye Taş
Yürütme Kurulu Üyeleri
: Av. Abdullah Doğan
: Av. Azad Akbal
: Av. Hilal Uslu
Merkez Üyeleri
: Av. Şeyma Nur Sağlık
: Av. Ezgi Can Yavuz
: Av. Merve İnanır 
: Av Sibel Kılıç
: Av. Aynur Yılmaz 
: Av. Fatma Zehra Özmen
: Av. Abdülkerim Gezer