TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
 
           

Av. Rumet Agit Özer                      Av. Abdülbaki Çelebi                        Av. Abdulbaki Aktaş