TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
 
                                       
                  Av. Abdülbaki Aktaş                            Av.Rumet Agit Özer